وبلاگ تخصصي بيهوشي و فوريتهاي پزشكي

طهماسب طهماسبی گروی

اکتشافات مهم

موضوع

تاریخ

نام کاشف

ملیت کاشف

آب(تجزیه)

آسپیرین

آستون

آستیلن

آلومینیوم

آمونیاک مصنوعی

آورومایسین

آهن

اتر(عنصر)

اتر( داروی بیهوشی)

اتم(تئوری انفجاری)

اتم والکترون(تئوری)

آرسنیک

آرگون

اشعه ی ایکس

اشعه ی کاتود

اکسیددوزنگ

اکسیژن خالص

الکترومانیتیک

الکترون(تئوری کامل)

استرپتومایسین

الکل

الکل اتیلیک

امواج الکتریکی(تئوری)

امواج مغناطیسی

انسولین

اوره

اورانوس(سیاره)

اورانیوم

اورلون(نوعی پارچه)

ایتریوم

باریم

بروم

بری بری(بیماری)

بریلیوم

بنزین با اکتان زیاد

بنزین سبک(تجزیه شده)

بیسموت

پنی سیلین

عدد پی

تنتال

تیتان

ترکیب اتمسفر

ترکیب هوا

تئوری انفجار اتمی

ترکیب ژن ها

تعادل مایعات

تقطیر نفت

تیزاب سلطانی

جاذبه ی عمومی زمین

جدول شیمی

جذام(میکروب)

جوهرگوگرد

حساب انتگرال

میکروب حصبه

د.د.ت

میکروب دیفتری

رآکتوراتمی(اورانیوم)

دیفتری(سرم)

رادیوآکتیویته

رادیوم

روبیدیوم

زاج سفید

ژن شناسی

سل(میکروب)

سرم

سرم(تزریق)

سلولز

سلولوئید

سولفانیلامید

سود(ازنمک طعام)

سودصنعتی

سیمان

سیاه زخم

سیاه زخم(واکسن)

    "      (سرم)

طاعون(میکروب)

فسفر

فیزیکوشیمی

قند

کورتیزن

کربنات دوسودمصنوعی

کرم

کزاز(میکروب)

کلر

کلروفورم

کریپتن

کلیسم

گازروشنایی(ابتدایی)

 "     "     (تکمیل)

گازکربنیک

گازمرگ آور

گردش خون

گلوسینیوم

گلوکز

گروه خون

گلیسیرین

گوگرد

لگاریتم

مالاریا

میتل بنفش

مغناطیس حیوانی

مقاومت الکتریکی

منگنز

مولیبدن

میکروب

میکروب های گیاهی

    "     اسهال آمیبی

    "     اسهال خونی

    "     تب راجعه

    "     جذام(باسیل)

    "    حصبه (باسیل)

    "     دیفتری(باسیل)

    "    ذات الریه

    "    سل

    "    سوزاک

    "    سیفلیس

    "    سیاه زخم

    "    طاعون(باسیل)

    "    کزاز(باسیل)

    "   مالاریا

    "   مننژیت

    "   وبا

    "   هاری

نایلون

نپتون(سیاره)

نسبیت(تئوری)

نوترون(تئوری)

نیتروگلیسیرین

نیکل

نیل مصنوعی

واکسن آبله

واکسن فلج

ویتامین ها

ویروس

هلیوم(درآفتاب)

هلیوم(درزمین)

هندسه ی تحلیلی

  "        ترسیمی

هیپنوتیزم

هیدروژن خالص

ید

   

قرن18و19

1899

1940

1836

1827

1919

1948

1300ق.م

1829

1842

1919

1808

1350

1894

1895

1847

درحدود900م

1774

1820

1918

1945

قرن 4 ه0ج

1891

1888

1875

1923

1838

1781

1789

1948

1828

1808

1826

1782

1798

1930

1913

1450

1929

ق.م

1801

1791

1774

1770

1919

1958

قرن سوم ق.م

1891

1370

1667

1874

1784

قرن 4 ه0ج

قرن3 ق.م

1880

1874

1880

1942

درحدود 1900

1896

1898

قرن19

قرن18و19

1935

1882

1888

1890

1848

1890

1934

1790

1863

1756

1840

1881

1872

1894

1670

1822

1747

1936

1806

1798

1884

قرن18

1831

قرن20

1808

1644

1790

1757

1930

1628

1827

قرن19و18

1900

1779

قرن 4 ه0ج

1631

1898

اواخر قرن19

1727

1887

قرن18

1790

1857

1680

1873

1898

1873

1879

1884

1884

1886

1882

1879

1905

1840

1894

1884

1881

1888

1883

1875

1937

1848

1905

1932

1847

1751

اواخرقرن19م

1796

1953

1901

1892

1868

1895

1648

1790-1760

1766

1766

1811

 

ژوزف پریستلی

درسر

وایزمن

ادموند داوی(دیوی)

فردریک وهلر

فریتزهابر

دوگار

اقوام هی تیت

آنکه

لانگ

ارنست راترفورد

جان دالتون

کیمیاگران اروپایی

رامزی رایلی

کنراد رونتگن

پلوگر

کیمیاگران غرب

ژوزف پریستلی

ژان اورستد

ژوزف جرج تامسون

آبراهام واکسمن

محمدبن زکریای رازی

آگوست کاهور

هنریش هرتس

هنریش هرتس

پانتینگ بست

فردریک وهلر

ویلیام هرشل

مارتین کلد پروت

کارخانه دوپونت

فردریک وهلر

داوی

آنتوان بالار

ناکاکی

نیکلاوکلین

ایپاتیف

برتون

باسیل والنتین

الکساندر فلمینگ

ارشمیدس

هوتشت

گرگور

پریستلی

لاووازیه

راترفورد

جوشا آلدریک

ارشمیدس

دوار

ارشمیدس

اسحاق نیوتن

مندلیف

هانس

محمد زکریای رازی

ارشمیدس

ابرت

زایدلر

فردریک لوفر

انریکوفرمی

امیل فون بهرینگ

هانری بکرل

مادام کوری- ماری کوری

بونزن

ژان شاپتال

توماس هانت مورگان

روبرت کخ

شارل ریشه

امیل رو

آنسلم پاین

برادران هایت

دماگ

نیکلالوبلان

سولوی

ایتمون ملاتی

داون

پاستور

روبرت کخ

الکساندر پرسن

جرج برانت

پیراوژن برتلو

مارگراف

کندال

نیکلالوبنان

نیکلاوکلن

نیکولایر

کارل ویلهلم شئل

لوپ ایرا- لیپیک

رایلی و رامزی

داوی

کلیتون

فیلیپ لبون

ژوزف بلاک

روجر آدامس

ویلیام هاروی

فردریک وهلر

ژوزف لوئی پروست

اشتاینر

کارل شیله

زکریای رازی

هانری بریکس

رونالدروس

لوت(شارل)

گالوانی

سیمون اهم

شئل

هیلم

پاستور

لیوونهوک

لش

شیگاوکروزه

ابرمایر

هانزن

ابرت

فردریک لوفلر

لرانکل

رابرت کخ

نایسر

شاودین و هوفمان

داون

یرسین و کینازاتو

نیکولایر

لاوران

وایک سلبام

رابرت کخ

لوئی پاستور

لابراتوار اردوئن

لووریه- آدامس

اینشتین

چادویک

سوبررو

آکسون کرون استت

آدولف بایر

ادوارد جنر

سالک

وایلدرز

ایوانوسکی

نورمان لوکه پر

رمزی

دکارت

گاسپارمونژ

مسمر

هانری کاوندیش

کورتوی

 

 

 

 

انگلیسی

آلمانی

انگلیسی

   " 

آلمانی

   " 

آمریکایی

آسیای غربی

آلمانی

آمریکایی

انگلیسی

انگلیسی

 

انگلیسی

آلمانی

آلمانی

 

انگلیسی

انگلیسی

انگلیسی

کانادایی

ایرانی

فرانسوی

آلمانی

   "

کانادایی

آلمانی

انگلیسی

 آلمانی

آمریکایی

آلمانی

انگلیسی

فرانسوی

ژاپنی

فرانسوی

روسی

آمریکایی

آلمانی

انگلیسی

یونانی

انگلیسی

   "

   "

فرانسوی

انگلیسی  

آمریکایی

یونانی

آمریکایی

یونانی

انگلیسی

روسی

آلمانی

ایرانی

یونانی

آلمانی

آلمانی

آلمانی

ایتالیایی

آلمانی

فرانسوی

لهستانی

آلمانی

فرانسوی

آمریکایی

آلمانی

فرانسوی

فرانسوی

فرانسوی

آمریکایی

آلمانی

فرانسوی

بلژیکی

انگلیسی

فرانسوی

فرانسوی

آلمانی

آلمانی

سوئدی

فرانسوی

آلمانی

آمریکایی

فرانسوی

فرانسوی

آلمانی

سوئدی

فرانسوی

انگلیسی

انگلیسی

انگلیسی

فرانسوی

انگلیسی

آمریکایی

انگلیسی

آلمانی

فرانسوی

آلمانی

سوئدی

ایرانی

آمریکایی

انگلیسی

فرانسوی

ایتالیایی

آلمانی

سوئدی

سوئدی

فرانسوی

سوئدی

آلمانی

آلمانی

آلمانی

نروژی

سویسی

آلمانی

آلمانی

آلمانی

فرانسوی

آلمانی

فرانسوی

فرانسوی- ژاپنی

آلمانی

فرانسوی

اتریشی

آلمانی

فرانسوی

آمریکایی

فرانسوی-انگلیسی

آلمانی

انگلیسی

ایتالیائی

سوئدی

آلمانی

انگلیسی

آمریکایی

بلژیکی

روسی

انگلیسی

انگلیسی

فرانسوی

فرانسوی

آلمانی

انگلیسی

فرانسوی

 

 

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 10:18  توسط طهماسب طهماسبی گروی  |